Hình ảnh Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Hình ảnh

Về chúng tôi

Hình ảnh Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in và sắp chữ. Lorem Ipsum đã là văn bản giả tiêu chuẩn công nghiệp kể từ những năm 1500, khi một máy in không xác định lấy một loại galley và tranh giành nó để tạo ra một cuốn sách mẫu vật. Nó đã tồn tại không chỉ năm thế kỷ, mà còn là bước nhảy vọt vào cách sắp xếp điện tử, về cơ bản vẫn không thay đổi. Nó đã được phổ biến vào những năm 1960 với việc phát hành các tấm letraset chứa các đoạn Lorem Ipsum, và gần đây hơn với phần mềm xuất bản máy tính để bàn như Aldus Pagemaker bao gồm các phiên bản của Lorem Ipsum. Liên hệ chúng tôi
Liên kết pro